SKIP TO MAIN CONTENT

Tekniske
Specifikationer

Mål

Uden emballage:
61,29 cm (B) x 25,70 cm (D) x 52,20 cm (H)

Med emballage:
73,00 cm (B) x 25,00 cm (D) x 46,00 cm (H)

Vægt

7,75 kg (uden emballage)

10,57 kg (med emballage)

2560 × 1440 @ 165 Hz (DisplayPort)

2560 × 1440 @ 165 Hz (HDMI)

1 ms GtG med overdrive4

Opdateringshastighed på 165 Hz

Refleksfrit panel

Nano IPS

Gaming
Billede
Farve
Input
Tænd/sluk
Menu
Drift
Sprog
Information
Afslut

Standard: 1000:1

Dynamisk: 10 M:13

350 nits2

0,2331 mm x 0,2331 mm

109 PPI

16:9

98 % DCI-P3

Højden kan justeres

Interval: 0 til 130 mm

Justerbar: 130 mm

Skærmens visningsområde

Vandret: 178°; Lodret: 178°

Skærmvinkling og drejevinkel

-5 til +20 grader

Porte

3 x USB 3.0
(2 upstream og 1 downstream)

1 x lydudgang
(høretelefoner)

Understøttelse af HDCP

Stik til signalindgang

1 x DisplayPort™ 1.2

1 x HDMI 2.0

Eksternt

LED-bagbelysning uden kviksølv

HP's begrænsede standardgaranti i 1 år.

Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Få flere oplysninger på www.HP.com/go/support.

  1. Der kræves 2K-indhold for at se billeder i 2K. 
  2. Alle ydeevnespecifikationer er de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere. 
  3. Kun ved afspilning af video, afhængig af billedserien eller varigheden. 
  4. Skal understøtte DisplayPort 1.2 direkte fra GPU’en. Kræver GTX 650Ti Boost-GPU eller højere. NVIDIA R340 52 eller højere. Få flere oplysninger på NVIDIA.com
  5. Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold. 
  6. Der er ikke fundet arsen eller arsenforbindelser ved test udført af ICP-AES i henhold til det amerikanske miljøministeriums testmetoder 3052/6010b med en MDL-værdi (Method Detection Limit) på 10 ppm. 
  7. Garantien kan variere fra land til land. Få flere oplysninger på www.HP.com/go/support. 03/31/2020_r4 tg
  8. © Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.

00:00

00:00